Sportgates

Privatumo politika

 Sportgates duomenų naudojimo privatumo politika

 1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia ne tik sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės www.sportgates.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojai (toliau – Lankytojai), bet ir numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles, kurios taikomos naudojantis Interneto svetaine ir jos vidine klubo sistema.

Laikoma, kad Lankytojas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko, prisijungia ir (ar) įsigyja paslaugą Interneto svetainėje. Lankytojas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, praranda teisę lankytis Interneto svetainėje, naudotis vidine klubo sistema ir tapti nuolatiniu klubo lankytoju.

 1. Lankytojai

Ne jaunesni nei 16metų amžiaus vartotojai gali susikurti paskyrą ir tapti Interneto svetainės ir vidinės sistemos registruotu lankytoju.

Visa pateikiama registruotų Lankytojų  informacija, laikoma ir saugoma Jūsų sutikimu, vadovaujantis Privatumo politikos sąlygomis.

Jei, Jūs pažeidžiate bet kurią mūsų Privatumo politikos nuostatų, mes turime teisę bet kada užblokuoti Lankytojo paskyrą. Jei žinote ar įtariate, kad pašalinis asmuo sužinojo jūsų registracijos vardą ar slaptažodį, privalote kuo greičiau mums apie tai pranešti el. paštu: info@sportgates.lt.

 1. Kokią informaciją mes renkame?

Jums apsilankius mūsų Interneto svetainėje ir (ar) prisiregistravus prie vidinės sistemos, galime rinkti šią informaciją:

 • informaciją, kurią Jūs pateikiate registruodamiesi Interneto svetainėje, įskaitant vardą, pavardę, gyvenamosios vietos, elektroninio pašto adresą; telefono numerį;
 • informaciją, kurią Jūs pateikiate mums, siekdami sudaryti ar pratęsti sutartį, įskaitant Jūsų asmens tapatybės dokumento kopijoje nurodytus duomenis: asmens kodą, gimimo datą, dokumento numerį, išdavimo datą ir vietą;
 • informaciją apie tai, kaip Jūs naudojatės mūsų Interneto svetaine ar vidine sistema;
 • jeigu naudojatės Internetinėje svetainėje atsiskaitymo internetu priemone, mes galime saugiai šifruodami saugoti (patys arba per mūsų paskirtą atsiskaitymų vykdytoją) Jūsų kreditinių ir debetinių kortelių informaciją;
 • informaciją apie Jūsų naudojamą įrenginį ir apie Jūsų apsilankymus bei naudojimąsi Interneto svetaine ir (ar) vidine sistema, įskaitant Jūsų IP adresą, prisijungimo prie Interneto svetainės laiką ir datą;
 • bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, naudodamiesi mūsų Interneto svetaine bei Paslaugomis;
 • informaciją apie tai, kaip Jūs naudojatės mūsų Interneto svetaine ar vidine sistema;
 1. Slapukai 

Internetinėje svetainėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
showRegistrationForm ar rodyti Lankytojui registracijos formą / popup Lankytojui apsilankius Internetinėje svetainėje 1 diena sesijos ID
__cfduid „__cfduid“ slapuką nustato CloudFlare paslauga, siekiant nustatyti patikimą žiniatinklio srautą. Tai neatitinka jokio vartotojo vardo žiniatinklio programoje. Taip pat slapukas nesaugo jokios asmens tapatybės nustatymo informacijos Lankytojui apsilankius Internetinėje svetainėje 1 metai
duobleclick.net / test_cookie tikrinti, ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus Lankytojui apsilankius Internetinėje svetainėje 15min
paysera.lt / PHPSESSID sesijai identifikuoti Lankytojui apsilankius Internetinėje svetainėje 1 diena sesijos ID
onesignal.com tikrinti, ar vartotojas sutikęs gauti pranešimus (angl. push notifications) naršyklėje Lankytojui apsilankius Internetinėje svetainėje
facebook.com / act svetainės greičiui optimizuoti Lankytojui apsilankius Internetinėje svetainėje iki sesijos pabaigos
facebook.com / c_user patikrinti ar vartotojas prisijungęs Lankytojui apsilankius Internetinėje svetainėje 30 dienų vartotojo ID
facebook.com / datr sekti vartotojo elgseną Lankytojui apsilankius Internetinėje svetainėje 2 metai
facebook.com / fr naudoti reklamai Lankytojui apsilankius Internetinėje svetainėje 2 metai
facebook.com / lu patikrinti Lankytojo registracijos statusą Lankytojui apsilankius Internetinėje svetainėje 2 metai
facebook.com / presence slapukas „Facebook“ tinklui, leidžiantis naudotis „Facebook“ pokalbių funkcija Lankytojui apsilankius Internetinėje svetainėje iki sesijos pabaigos
facebook.com / sb slapukas „Facebook“ tinklui, leidžiantis rodyti reklamą Lankytojui apsilankius Internetinėje svetainėje 2 metai
facebook.com / xs analitinis tinklo „Facebook“ slapukas, kuris identifikuoja naudotoją, ar interneto svetainę Lankytojui apsilankius Internetinėje svetainėje 60 dienų

 

 1. Jūsų asmens duomenų naudojimas 

Mūsų renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

Mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis:

 • tam, kad suteiktume Jums galimybę naudotis mūsų Interneto svetaine ir jose teikiamomis paslaugomis;
 • siekdami užtikrinti nuolatinį Internetinės svetainės bei vidinės sistemos tobulinimą ir vystymą;
 • sutarties su Jumis sudarymui ir jos vykdymui;
 • įsigytų prekių ar paslaugų tiekimo ir pristatymo tikslais;
 • ataskaitų ir sąskaitų-faktūrų išrašymo ir siuntimo tikslais;
 • įsiskolinimų valdymui ir siekiant surinkti iš Jūsų mokėjimus;
 • pranešimų siuntimui Jums, korespondencijai su Jumis;
 • Su mūsų paslaugomis susijusios informacijos, siuntimui elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis
 • Asmens kodas naudojamas išskirtinai asmens identifikavimui naudojantis sporto klubo paslaugomis saugumui užtikrinti.
 • Informacija, surinkta apie apsilankymus Interneto svetainėje, yra naudojama ataskaitų apie Interneto svetainės naudojimą kūrimui.
 • Slapukai naudojami Jūsų kaip ankstesnio Interneto svetainės lankytojo atpažinimui.
 1. Tiesioginė rinkodara 

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Internetinėje svetainėje siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, galime elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu arba SMS žinutėmis) siųsti informaciją, susijusią su prekėmis ir paslaugomis, panašiomis į tas, kurių pardavimo metu ir buvo gauti kontaktiniai duomenys.

Jeigu Jūs sutikote, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs turite teisę bet kada atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, įskaitant profiliavimą tiek, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara, informuodami mus el. Pašto adresu info@sportgates.lt ir (arba) paspausdamas atitinkamą nuorodą bet kuriame Jums jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.

 1. Duomenų atskleidimas

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami jokioms trečiosioms šalims nesusijusioms su mūsų teikiamų paslaugų kokybės ir veiklos užtikrinimu. Informaciją apie Jus galime atskleisti:

 • mūsų darbuotojams, tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Taip pat duomenis galime atskleisti jei:

 • Tai turime padaryti pagal įstatymą;
 • Siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus SportGates);
 • ketinant parduoti Bendrovės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

 1. Teisė susipažinti su duomenimis ir jų koregavimas

Jūs turite teisę susipažinti su naudojamais savo asmens duomenimis  ir toliau nurodyta informacija:

 • duomenų tvarkymo tikslai;
 • atitinkamų asmens duomenų kategorijos;
 • duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys ;
 • kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • jei duomenys bus renkami ne tiesiogiai iš Jūsų, visa turima informacija apie jų šaltinius.

Į tokius prašymus mes atsakome teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Jūsų prašymu, tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu per paskutinius vienerius metus. Pateikimas yra nemokamas vieną kartą per kalendorinius metus.

Jeigu, gavus prašymą, mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.

Jūs taip pat turite teisę, pateikęs mums rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų buveinėje), reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis.

Jūs turite teisę reikalauti, kad SportGates ištrintų Jūsų asmeninius duomens, jei jie nėra reikalingi pagal įstatymus ar narystės sporto klube naudojimo tikslas.

 1. Nusiskundimai 

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome kreiptis į mus el. paštu info@sportgates.lt.
Gavus susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą ir rezultatus.

 1. Lankytojo atsakomybė

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, nedelsdami informuokite el. paštu info@sportgates.lt. Sporto klubas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote jiems pasikeitus.

 1. Asmens duomenų saugojimo terminas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie Internetinės svetainės ar vidinės sistemos.

 1. Kontaktinė informacija

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais rekvizitais:

 

UAB „Praktiškas”

Taikos pr. 141 LT-91284, Klaipėda

Įmonės kodas: 304157233

PVM mokėtojo kodas: LT100010536818

El. p.: info@sportgates.lt

 

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2018.05.22.

 

REGISTRUOTAS KLIENTAS

pamiršai slaptažodį?

Slaptažodžio sugrąžinimas

NAUJAS KLIENTAS

Registruokis ir sportuok nevaržomai!

REGISTRACIJA
 • Vyras
  • Vyras
  • Moteris
 • Vyras
  • Vyras
  • Moteris